Ładowanie...

Grupa Robocza zatwierdziła projekt Programu Interreg na lata 2021-2027

Grupa Robocza zatwierdziła projekt Programu Interreg na lata 2021-2027
Posiedzenie Grupy Roboczej w dniu 16.12.2021 r. poświęcone było zatwierdzeniu projektu “Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027".

Prace nad programem rozpoczęły się w czerwcu 2020 r. Następnie projekt Programu przygotowany przez członków Grupy Roboczej we współpracy z ekspertami zewnętrznymi podlegał konsultacjom publicznym. Uwagi z tych konsultacji były przedmiotem dyskusji w trakcie grudniowego posiedzenia Grupy Roboczej. Po uzyskaniu konsensusu Grupa Robocza zatwierdziła projekt Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Kolejnym krokiem jest przedstawienie go do opiniowania rządom Polski i Słowacji, a następnie Komisji Europejskiej. 
 
Jakie ma być pogranicze polsko-słowackie dzięki realizacji nowego programu? Przyjazne naturze i bezpieczne, lepiej połączone, twórcze i  atrakcyjne turystycznie oraz współpracujące. To od Waszych pomysłów projektowych zależy, czy wizja Grupy Roboczej zostanie zrealizowana. Zatem zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu i tworzenia koncepcji nowych projektów!

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij