Ładowanie...

Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!

Kolejny mikroprojekt poprawi bezpieczeństwo na pograniczu polsko-słowackim!
21 lipca 2022 r. Związek Euroregion "Tatry" zawarł z Gminą Lipnica Wielka umowę o dofinansowanie mikroprojektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa na pograniczu polsko-słowackim".

Gmina Lipnica Wielka działania projektowe realizować będzie w partnerstwie z Obec Bobrov. W ramach tych działań przeszkoleni zostaną strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie.
Umowę podpisał ze strony Gminy Lipnica Wielka Wójt - pan Mateusz Lichosyt, a ze strony Związku Euroregion "Tatry" Przewodniczący Rady - pan Bogusław Waksmundzki oraz Członek Rady - pan Grzegorz Watycha.
 
 
Mikrorojekt realizowany jest w ramach projektu parasolowego pt. "Kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim" wdrażanego w partnerstwie Związku Euroregion "Tatry" z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym krajem Żylińskim.Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij