Ładowanie...

Konsultacje w WST dla potencjalnych wnisokodawców w ramach 2 osi priorytetowej

Konsultacje w WST dla potencjalnych wnisokodawców w ramach 2 osi priorytetowej
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem naboru na projekty standardowe w ramach 2 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczął konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków dla drugiej osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg V-A Polska-Słowacja (WST) od 9 lutego 2016 roku rozpoczął konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców. Konsultacje będą się odbywać we wtorki oraz w czwartki w godzinach od 10-14 w siedzibie WST w Krakowie. WST  prosi o zgłaszanie się na konsultacje wypełniając formularz kontaktowy i wskazanie zarówno pożądanego terminu jak i zakresu konsultacji i/lub ewentualnych pytań.

Niezależnie od konsultacji w siedzibie WST, pytania dotyczące programu i ogłoszonego naboru można również konsultować pisemnie przesyłając pytania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.plsk.eu albo na kontakt@plsk.eu. Jednocześnie WST informuje, że szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców w naborze dla drugiej osi priorytetowej są wstępnie planowane na kwiecień 2016 roku. Informacje o szkoleniach będą umieszczane na ww. stronie internetowej programu oraz na stronie Euroregionu "Tatry" .


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij