Ładowanie...

Rejestracja na wrześniowy cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców

Uprzejmie informujemy, że ruszyła rejestracja na wrześniową rundę szkoleń kierowanych do potencjalnych wnioskodawców programu Interreg V-A Polska Słowacja.

Szkolenia prowadzone będą przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego razem z kontrolerami z Polski i Słowacji. Szkolenia są dedykowane osi priorytetowej „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” Oznacza to, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu.

Rejestracja jest możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie programowej www.plsk.eu w zakładce Jak skorzystać z programu/Weź udział w szkoleniach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Kalendarz szkoleń:

04 – 05 września 2017: Kraj Żyliński, Żylina

06 – 07 września 2017: Kraj Preszowski, Preszów

12 – 13 września 2017:  Województwo Małopolskie, Nowy Sącz

19 – 20 września 2017: Województwo Podkarpackie, Jasło

26 – 27 września 2017: Województwo Śląskie, Szczyrk

W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji. Szczegółową lokalizację szkolenia Wspólny Sekretariat Techniczny prześle Państwu w momencie ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa wysłanego na Państwa adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.
Zapraszamy.
 

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij