Ładowanie...

Zakończenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z końcową wersją Prognozy, raportu z konsultacji publicznych i opiniowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 oraz podsumowania procesu po polskiej i słowackiej stronie.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu stanowiła obligatoryjny element procesu programowania. Procedura została przeprowadzona zgodnie z ustaleniami pomiędzy: Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Polsce oraz Ministerstwem Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej, a także Ministerstwem Środowiska Republiki Słowackiej. Wynikiem prac jest Prognoza, w której oceniono potencjalne i rzeczywiste skutki oddziaływania realizacji projektu Programu na środowisko.


Konsultacje publiczne Prognozy trwały od 30.07.2021 r. do 19.08.2021 r. Ich celem było zebranie i ocena opinii oraz uwag dotyczących Prognozy. W raporcie znajdą Państwo wszystkie uwagi, informacje o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu wraz z uzasadnieniem i sposobem włączenia do Prognozy lub projektu Programu.

Zwieńczeniem prac było przygotowanie zbiorczego podsumowania Prognozy po polskiej i po słowackiej stronie. Dokument uwzględnia uzgodnienia z procesu konsultacji publicznych i opiniowania. Zostanie przekazany do Komisji Europejskiej wraz z projektem Programu.

Dokumenty do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 1 Analiza dokumentów strategicznych PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 2 Analizy szczegółowe PWT PL-SK 2021-2027

Raport z konsultacji społecznych i opiniowania SEA PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 1 Zestawienie uwag i opinii organów
Zał. 2 Zestawienie uwag z konsultacji społecznych

Podsumowanie procesu SEA PWT PL-SK 2021-2027 PL + SK
Zał. 1 Zestawienie uwag i opinii organów
Zał. 2 Zestawienie uwag z konsultacji społecznych PWT PL-SK 2021-2027
Zał. 3 Część VI.3 Końcowego stanowiskaZobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij