Ładowanie...

Czerwcowe spotkanie Podgrupy roboczej ds. przygotowania Funduszu Małych Projektów 2021-2027

Czerwcowe spotkanie Podgrupy roboczej ds. przygotowania Funduszu Małych Projektów 2021-2027
24 czerwca br. wspólnie z EUWT TATRY uczestniczyliśmy w kolejnym posiedzeniu Podgrupy roboczej ds. przygotowania Funduszu Małych Projektów w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Tym razem członkowie Podgrupy spotkali się w Bielsku-Białej w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W trakcie spotkania dyskutowaliśmy na temat listy wydatków powtarzających się w małych projektach oraz listy dokumentów potwierdzających realizację kwot ryczałtowych w małych projektach.To dwa najważniejsze dokumenty w oparciu o które nasi beneficjenci będą konstruować swoje małe projekty w Programie Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.
Podczas posiedzenia wspólnie z pozostałymi partnerami, którzy zarządzać będą Funduszem Małych Projektów na lata 2021-2027 (Euroregion Beskidy, Euroregion Karpacki,  Wyższa Jednostka Terytorialna z Preszowa i z Żyliny) podjęliśmy decyzję w sprawie sposobu rozliczania kosztów zarządzania.
 
W trakcie spotkania Euroregion "Tatry" reprezentował kierownik - pan Milos Handak i pani Karolina Janiszewska z Działu realizującego Projekty Parasolowe, a EUWT TATRY dyrektor -  pani Agnieszka Pyzowska.
 

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij