Ładowanie...

Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie

Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.

Film prezentuje sylwetkę Wendelina Habera założyciela Euroregionu "Tatry", pierwszego i wieloletniego Przewodniczącego Rady Euroregionu „Tatry”, jego zasługi i osiągnięcia  w zakresie pogłębiania  i rozwoju współpracy polsko-słowackiej między instytucjami po obu stronach granicy oraz w budowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów pomiędzy mieszkańcami pogranicza. Przewodniczący Wendelin Haber był inicjatorem wielu wspólnych polsko-słowackich przedsięwzięć m.in. Polsko-Słowackiego Forum Gospodarczego, budowy kładki na Dunajcu łączącej Czerwony Klasztor i Sromowce Niżne, Mostu Wyszehradzkiego, systemu oczyszczalni ścieków w ramach projektu Czysta rzeka Poprad.

Kongres Euroregionu „Tatry” nadał Wendelinowi Haberowi tytuł Honorowego Członka Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” w  podziękowaniu za inicjatywę założenia Euroregionu „Tatry” oraz wytrwałe i twórcze działanie na rzecz rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Honorowy Prezes Wendelin Haber został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej za zasługi w rozwijaniu współpracy transgranicznej oraz medalem Za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu.

Film zawiera również ciekawe wypowiedzi oraz wspomnienia współpracowników i przyjaciół Wendelina Habera. Prezentuje także działalność Euroregionu "Tatry" oraz efekty zrealizowanych projektów dofinansowanych z Funduszy Unijnych. 

Podczas wydarzenia zostaną również zaprezentowane efekty polsko-słowackich mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Jeśli będziecie Państwo w tym czasie w Warszawie lub okolicach to zapraszamy serdecznie. Wstęp wolny.


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij