Ładowanie...

III Forum Słowacja-Polska za nami!

III Forum Słowacja-Polska za nami!
15 czerwca 2022 r. w Bardejovskich Kupelach na Słowacji odbyło się III Forum Słowacja-Polska. Temat przewodni tegorocznego spotkania to: „Współpraca – kluczem do dobrosąsiedzkich relacji i pomyślnej przyszłości”.

Związek Euroregion „Tatry” uczestniczył aktywnie zarówno w części dyskusyjnej, jak i praktycznej – prezentując efekty realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

W pierwszym z czterech paneli dyskusyjnych Przewodniczący Rady Związku Euroregionu „Tatry” – pan Bogusław Waksmundzki dyskutował o rezultatach i priorytetach polsko-słowackiej współpracy transgranicznej wspólnie z panem Rafałem Balińskim - Dyrektorem Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, panem Milanem Majerskym - Przewodniczącym Regionu Preszowskiego;panią Eriką Jurinovą =Przewodniczącą Regionu Żylińskiego;panem Dusanem Velicem - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej ipanem Władysławem Ortylem - Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Panel ten moderowałpan Stefan Bielak - przedstawiciel Stowarzyszenia Miast i Gmin Słowacji oraz Przewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY.

Pozostałe panele dotyczyły wzmocnienia infrastruktury transportowej na pograniczu, perspektyw rozwoju polsko-słowackich stosunków gospodarczych oraz wyzwań związanych z wydarzeniami, które miały miejsce na Ukrainie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia!Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij