Ładowanie...

Ogłoszono IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Ogłoszono IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
Związek Euroregion „Tatry” ogłasza w dniu 08.07.2022 r. IX nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 1 osi priorytetowej pn.  Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

 
 

Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się wnioskodawców oraz warunków uczestnictwa w naborze dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

 
 

Wysokość środków przeznaczonych na IX nabór: 54 049,77 EUR*

 * Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych
w dziewiątym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach poprzednich naborów.

 

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów:

po stronie polskiej obejmuje:

 • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
 • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
 • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

po stronie słowackiej obejmuje:

 • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).
 • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

W ramach IX naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne

Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

 
Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% -  budżet państwa

Min. 10%  - wkład własny

Termin, sposób i miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 15.07.2022 r. do godziny 15:00. Decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku (2 egzemplarze wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku z wszystkimi obowiązującymi załącznikami) w biurze Związku Euroregion „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

 Inne ważne informacje:

 1. Rzeczowa realizacja mikroprojektu nie może przekroczyć daty 31.12.2022 r.
 2. Szczegółowe informacje  na temat zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów
  w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronie
  www.pwt.euroregion-tatry.eu  
 3. Pakiet aplikacyjny znajduje się na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu
 4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców będzie prowadzone w formie indywidualnych konsultacji w siedzibie Związku Euroregion „Tatry”, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

 

 Wszelkich informacji udziela:

Związek Euroregion „Tatry”

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Tel. +48 18 266 99 81

e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

www.pwt.euroregion-tatry.eu

 
 

 

 

 


Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij