Ładowanie...

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego dla beneficjentów FMP i beneficjentów małych projektów w perspektywie finansowej 2021-2027

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia finansowego dla beneficjentów FMP i beneficjentów małych projektów w perspektywie finansowej 2021-2027
20 maja br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie informacyjne pn. "Wsparcie finansowe dla polskich beneficjentów FMP i polskich beneficjentów małych projektów".

Głównym punktem spotkania była informacja na temat efektów negocjacji między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Finansów na temat współfinansowania krajowego w programach Interreg 2021-2027. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej - panią Martę Pietrzyk:
-zapewniono w budżecie państwa środki na współfinansowanie programów Interreg 2021-2027 na tym samym poziomie procentowym, co w ramach programów 2014-2020,
-ze względu na ograniczone środki budżetu państwa  rezerwę celową w nowej perspektywie otrzymają wyłącznie beneficjenci małych projektów mający status organizacji pozarządowej,
-w imieniu beneficjentów małych projektów z Polski  składających wniosek o dofinansowanie po stronie słowackiej o rezerwę celową ubiegać się będzie euroregion/EUWT.

Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij