Ładowanie...

Wiosenne posiedzenie podgrupy roboczej ds. FMP 2021-2027

Wiosenne posiedzenie podgrupy roboczej ds. FMP 2021-2027
12 maja br. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie podgrupy roboczej ds. FMP 2021-2027.

W trakcie majowego posiedzenia omówiono kwestie związane z zarządzaniem Funduszami Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim. Pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowali także:
-ankietę dotyczącą zaliczek dla beneficjentów małych projektów,
-wyniki dotychczasowej pracy nad przygotowaniem listy dokumentów potwierdzających realizację kwot ryczałtowych w małych projektach oraz listy wydatków powtarzających się w małych projektach.
Na spotkaniu przedstawiono również informację o stanie przygotowania zasad realizacji projektów FMP oraz dokumentów wdrożeniowych dla beneficjentów małych projektów.
 
Związek Euroregion "Tatry" reprezentowali: Michał Stawarski, Milos Handak i Karolina Janiszewska, a EUWT TATRY - Agnieszka Pyzowska. 
 
Zgodnie z harmonogramem  przedstawionym przez panią Dyrektor Martę Pietrzyk  z Departamentu Współpracy Terytorialnej kolejne posiedzenie podgrupy odbędzie się w czerwcu br. 
 

 Zobacz również
Oferta pracy w EUWT TATRY z o.o.
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Wizyta studyjna pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza"
W dniach 12-14 czerwca 2023 r. Związek Euroregion "Tatry" zorganizował wizytę studyjną pt. "Śladami MikroLiderów Pogranicza".
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w Instytucie Słowackim w Warszawie
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij