Ładowanie...

Wiadomości

2017-02-21
W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył Pan Antoni Karlak - Prezes Związku Euroregion „Tatry”. W spotkaniu tym uczestniczyła również Pani Anita Ryng - Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju.
2017-02-15
Miło nam poinformować, że w dniu 15 lutego 2017 roku w Nowym Sączu na V posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 zostały zatwierdzone projekty w ramach I osi priorytetowej Programu.
2017-02-14
W dniach 15 - 16 lutego 2017 roku w Nowym Sączu w Polsce odbędzie się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.
2017-02-08
Informujemy, że w dniach 20-21 lutego 2017 r. odbędzie się trzecie posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2017-01-31
Termin dodatkowego naboru mikroprojektów z dziedziny edukacji zawodowej i specjalistycznej w ramach 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 został przedłużony do dnia 28.02.2017 r.
2017-01-20
Informujemy, że pod przewodnictwem dyrektora biura Związku Euroregion „Tatry” Antoniego Nowaka w dniu 19.01.2017 r. w Preszowie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2017-01-09
Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2017 r. odbędzie się drugie posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2017-01-05
W związku z dodatkowy naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z dziedziny edukacji zawodowej i specjalistycznej, który trwa od 1 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., ogłoszonym w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgraniczej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Związek Euroregion „Tatry” organizuje w dniu 13 stycznia 2017 r. (piątek) w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu bezpłatne, jednodniowe szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki z EFRR, które jest adresowane do potencjalnych mikrobeneficjentów.
2016-12-18
Informujemy, że w dniu 18 grudnia 2016 r. otwarto oficjalnie kolejny sezon narciarstwa biegowego na terenie Gminy Nowy Targ.
XXII Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry"
2016-12-15
Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2016 r. w Kieżmarku odbył się XXII Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry".
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij