Ładowanie...

Wiadomości

2016-12-01
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 01.12.2016 r. ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach trzeciej osi priorytetowej: "Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie".
Zakończyła się ocena formalna mikroprojektów złożonych w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” z 1 osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-11-30
Informujemy, że zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych do biura Związku Euroregion „Tatry", Samorządowego Kraju Preszowskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2016-11-29
Informujemy, że zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w pierwszym naborze mikroprojektów w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” realizowanego przez Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim w  3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020
2016-10-05
W dniach 28 – 29 września 2016 r. w Rzeszowie w Polsce odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.
Zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2016-09-15
W dniu 14 września 2016 r. o godzinie 15:30 został zakończony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Nabór ekspertów do oceny Projektów Standardowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja
2016-09-14
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja.
Informacja dot. Generatora wniosków i rozliczeń
2016-09-07
Informujemy wszystkich potencjalnych mikrobeneficjentów, że wnioski o dofinansowanie mikroprojektów należy uzupełnić logując się do Generatora wniosków i rozliczeń, który jest zamieszczony pod adresem: www.e-interreg.eu
Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie mikroprojektów wypełnione w wersji testowej Generatora wniosków i rozliczeń nie będą akceptowane przez Związek Euroregion „Tatry”.
Kwalifikowalność  wydatków
2016-08-23
Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
Aktualizacja Instrukcji Użytkownika Generatora Wniosków i Rozliczeń w ramach I naboru
2016-08-18
Informujemy, że została zaktualizowana Instrukcja użytkownika Generatora wniosków i rozliczeń. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Umowy o dofinansowanie projektów parasolowych zostały podpisane
2016-08-10
W dniu 04.08.2016 r. w Ministerstwie Rozwoju podpisano umowy na realizację sześciu projektów parasolowych na pograniczu polsko-słowackim, w tym dwa projekty parasolowe Związku Euroregion „Tatry” w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij