Ładowanie...

Wiadomości

Nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
2016-05-05
Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków dla pierwszej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja V-A 2014-2020 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2016 r.
Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta
2016-04-28
Informujemy, że decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zaktualizowano zapisy Podręcznika Beneficjenta.
Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja
2016-04-21
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Trangranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Prezentacja na temat realizacji mikroprojektów podczas XXII Kongresu Związku Euroregion Tatry
2016-04-13
Dnia 12 kwietnia 2016 r. w Zakopanem obradował XXII Kongres Euroregionu „Tatry”. W trakcie Kongresu zaprezentowano m.in. informację na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-04-05
W dniach 31.03 – 01.04.216 r. w Żylinie odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. W trakcie obrad zatwierdzono między innymi dwa projekty parasolowe złożone przez Związek Euroregion „Tatry”.
Projekty Parasolowe Związku Euroregion "Tatry"
2016-03-23
W dniu 16.02.2016 r. Związek Euroregion "Tatry" złożył do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wnioski o dofinansowanie Projektów Parasolowych.
Nabory wniosków na Projekty Parasolowe Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-03-22
Informujemy, że ogłoszono nabór na Projekty Parasolowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Konsultacje w WST dla potencjalnych wnisokodawców w ramach 2 osi priorytetowej
2016-02-16
Informujemy, że w związku z ogłoszeniem naboru na projekty standardowe w ramach 2 osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja, Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczął konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców.
Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta
2016-02-16
Informujemy, że decyzją Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 zaktualizowano zapisy Podręcznika Beneficjenta.
Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
2016-01-27
Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 -„Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet inwestycyjny: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi. Nabór trwa do 31 maja 2016 r.
^
Informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Zamknij